Vijesti

Koja je prednost digitalnog FM odašiljača?

Digitalni FM odašiljač ima sljedeće izvanredne tehničke prednosti u usporedbi s analognim FM odašiljačem:

1. Poboljšajte kvalitetu zvuka: koristi tehnologiju Digital Signal Process (DSP), kvaliteta zvuka je poput CD-a.

2. Poboljšati pouzdanost odašiljača: koristi glavne integracijske sklopove kao glavne komponente. (Manje dijelova komponenti i visoka pouzdanost LSI-a), umjesto višestrukih diskretnih dijelova u analognom FM odašiljaču, kvaliteta i pouzdanost se uvelike poboljšala.

3. Funkcija je fleksibilna za FM odašiljač: koristi tehnologiju bežičnog radijskog softvera, tako da tvornica može proizvesti različite funkcije FM odašiljača s istim hardverom. Vrlo je pogodan za proizvodnju i nadogradnju

4. Može ostvariti precizno daljinsko upravljanje; praćenje i dijagnosticiranje grešaka: zbog svih promjena funkcije hardvera u softver, tako da LCD zaslon odašiljača može prikazati mnoge parametre statusa koji se ne mogu prikazati u analognom odašiljaču. Također, ovi parametri statusa mogu se pratiti pomoću sustava daljinskog upravljanja (RS232 / RS485 / CAN / TCPIP).

5. Može ostvariti automatsko prebacivanje ulaznog signala s dvostrukim audio signalom: može unijeti i analogni i digitalni audio signal u digitalni FM odašiljač kada radijska postaja treba visoku pouzdanost. Nema potrebe za vanjskim audio prekidačem, jer ima unutarnji automatski audio prebacivač za digitalni audio ulazni signal.

Ostavi odgovor